שחזורי מידע


שחזורי מידע

לעתים נגרם נזק למידע האגור בכונן הקשיח , יש לנו את היכולת להציל את המידע מכשל בדיסק הקשיח ולהציל את המידע גם לאחר פרמוט הדיסק